Monday, October 24, 2011

พระพุทธรูปทองดำ

พระพุทธรูปทองดำ
วัดสุทัศน์ Oct 2011
GPS : 13.75143,100.50111

DSC02360

Sunday, October 23, 2011

สะพานข้ามคลองมหานาค วัดปรินายก

ภาพถ่ายจากสะพาน
13.75852,100.50444
สะพานข้ามคลองมหานาค วัดปรินายก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร Oct 2011 DSC02199

สะพานผ่านฟ้าลีลาศ

ภาพถ่ายจากสะพาน
พิกัด GPS  13.75624,100.50561
สะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร Oct 2011 DSC02222

รถเข็ญ

รถเข็ญ แก่งคุดคู้ จังหวัดเลย 2010 DSC_0243

ชายคา

ชายคา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2011 DSC02196-1